top of page

algemene info

 

 

OTRO Elements Care Foundation is al sinds 2015 actief, maar officieel opgericht op 24 januari 2018.

Bestuursleden

 • Drs. Elkana Waarsenburg: huisarts, kaderarts palliatieve zorg & stervensbegeleiding  

 • Drs. Raymond Landgraaf: huisarts en arts bergreddingsteam Alagna

 • Drs. Blanca van den Brand: psycholoog, schrijfster en relatietherapeut  

 

Kijk hieronder voor de algemene voorwaarden, privacyverklaring en het klachtenformulier. 

CRKBO_Instelling.jpg

De OTRO Elements Care Foundation (OECF) organiseert geaccrediteerde medische nascholingen in de Italiaanse Alpen voor huisartsen en medisch specialisten. We gaan samen terug naar de basis van ons vak: de gezondheid en het welzijn bevorderen van onze patiënten en van onszelf.  

 

OECF is geregistreerd bij het CRKBO. Dit betekent dat al onze nascholingen vrijgesteld zijn van BTW. 

Algemene

voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden, aansprakelijkheid & annulering OTRO Elements Care Foundation (OECF)

1. De deelnemer is gehouden zorg te dragen voor een passende en dekkende verzekering welke de risico's dekt van zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen, ongevallen c.q. letsel, invaliditeit en/of overlijden. 

2. Begeleiders van OTRO Elements Care zijn niet aansprakelijk en worden gevrijwaard van enige schade die de deelnemer lijdt ten tijde van de nascholing, van welke aard dan ook. 

3. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

4. Annuleren van de inschrijving kan uitsluitend via e-mail (info@otroelementscare.nl). U ontvangt dan een ontvangstbevestiging. Na aanmelding heeft u 14 dagen bedenktijd en u kunt binnen die tijd kosteloos annuleren. Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de cursus zijn de annuleringskosten € 150,- en binnen twee maanden voor de cursus bent u het gehele bedrag verschuldigd. Wij adviseren om een annuleringsverzekering af te sluiten. 

PRIVACY

VERKLARING 

Privacyverklaring Otro Elements Care Foundation (OECF)

 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Wij houden ons bij de verwerking van de persoonsgegevens aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsge-gevens verwerken, via deze privacyverklaring;

 • uitsluitend persoonsgegevens verzamelen en ons beper-ken tot persoonsgegevens die nodig zijn voor professionele doeleinden;

 • voorafgaande u uitdrukkelijk toestemming vragen om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, in gevallen waar-in uw toestemming is vereist;

 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen uw rechten respecteren en op uw aanvraag, inzage in uw persoonsgegevens te bie-den, deze te corrigeren of te verwijderen.

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel we deze gebruiken. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 06-12-2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van nascholing.

 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens

 • Telefoonnummer vast of mobiel

 • Woon en/of werk adres

 • Emailadres

 • Betalingsgegevens

Doeleinde van de persoonlijke gegevens

OECF verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.

 • Inschrijving voor nascholing

 • Inschrijving voor onze digitale nieuwsbrief

Contact op te nemen wanneer hiertoe aanleiding is

 • Wettelijke, financiële en boekhoudkundige verantwoording.

 

OECF Nieuwsbrief

Wij bieden een digitale nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze activiteiten.

De nieuwsbrief versturen wij ongeveer twee keer per jaar. Zowel onderaan elke nieuwsbrief als op onze website staat een link waarmee u zich eenvoudig kunt afmelden.

 

Publicatie

Wij publiceren niét uw persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dat nodig is voor het uitvoeren van accreditatiepunten. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief bijvoorbeeld maken wij gebruik van MailChimp.

Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies op onze website.

 

Beveiliging

Er zijn zorgvuldige en passende maatregelen genomen om onze website en systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Daarbij zijn beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig of zo lang als de wet dit voorschrijft, bijvoorbeeld financiële gegevens conform de wettelijke bewaartermijn.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om de privacyverklaring op deze website geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent en blijft van mogelijk benodigde wijzigingen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in - of verwijdering van -uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met opnemen via raymond@otro-elements.it.

Autoriteit Persoonsgegevens

Vanzelfsprekend helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om ook een klacht in te

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact gegevens

email: info@otroelementscare.nl 

Telefoon: +31-(0)6-34132254

Postadres: Dennenlaan 6, 9483 TC, Zeegse

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in op onze mailinglijst. (max. 4x per jaar)

Otro Elements Care

 • Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle
berg otro elements care.png

 [  OTRO Elements care ]             [  info@otro-elements.it  ]              [  +31-(0)6-34132254  ]  

KLACHTEN

FORMULIER

Klachtenformulier OTRO Elements Care Foundation (OECF)

 

Bij OTRO Elements Care streven we een hoge kwaliteit van bijscholing en een hoge tevredenheid van deelnemers na. Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn over de kwaliteit van onze diensten dan kunt u hierover een klacht indienen. U kunt de antwoorden op onderstaande vragen e-mailen naar info@otroelementscare.nl.

Ook is het mogelijk contact te zoeken met onze onafhankelijke klachtenfunctionaris, mr. A. Vorsselman, bereikbaar op Vorsselman@koldervorsselman.nl

 

U ontvangt binnen 1 week een ontvangstbevestiging en binnen 1 maand inhoudelijk behandeling van klacht. De uitspraak van deze onafhankelijke derde is bindend.

Gelieve te vermelden in uw klacht:

 • Wat zijn uw naam en contact gegevens?

 • Aan welke bijscholing heeft u deelgenomen?

 • Wat is uw klacht?

 [  OTRO Elements care ]         [  info@otroelementscare.nl        [  +31-(0)6-34132254  ]  

bottom of page