top of page
JE7_8512.jpg

ECO Compensatie

Klimaatverandering

BBij OTRO Elements Care zijn we ons zeer bewust van de klimaatimpact van ons werk. In sommige van onze bijscholingsuren gaan we er expliciet op in, zoals bij healthy aging in Otro 2, en ook bij Otro 3 is het een belangrijk onderwerp. Aangezien leefstijlgeneeskunde ook gaat om 'practice what you preach' en 'walk your talk' krijgen we soms vragen waarom we toch nog steeds naar de Otro vallei gaan, en niet gewoon naar Terschelling of zo. Immers reizen brengt vervuiling met zich mee. Dat geldt vooral voor vliegen, iets minder voor de auto en nog wat minder voor bus of trein. Een begrijpelijke vraag. Wij denken dat wanneer we zoveel mogelijk maatregelen nemen en zo bewust mogelijk keuzes maken, we die keuze kunnen rechtvaardigen.  Hieronder een beknopte weergave van onze gedachten erover.

Onvermijdelijk

We hebben continue op allerlei manieren een invloed op het milieu (footprint), dat is onvermijdelijk. Momenteel staat wel of niet vliegen in de belangstelling (en (deels) terecht want het heeft een relatief grote invloed), maar er zijn vele andere invloeden: telefoongebruik, computers, junkfood en verpakkingen, vlees eten, eten weggooien, kachel hoog of laag zetten, afval scheiden, kleding kopen, andere spullen kopen, en ga zo maar door. Dit betekent niet dat, omdat het onvermijdelijk is, we er dus maar met de pet naar kunnen gooien, maar dat het belangrijk is het totaal plaatje te zien. Als je je realiseert dat je op sommige gebieden meer dan anderen bijdraagt aan vervuiling, is dat des te meer reden om op andere gebieden te proberen te compenseren en minder bij te dragen. Bewust en zo min mogelijk. Daarom is het belangrijk om zo aandachtig mogelijk keuzes te maken; om zo mogelijk je footprint te verminderen. Wat betreft vliegen zijn er natuurlijk ook alternatieven om in Otro te komen, bv door te carpoolen of met de trein of bus te reizen.

Intentie en inhoud

Bij het bezien van het totaal plaatje gaat het er ook om te zien welke lange termijneffecten er zijn. Deelnemers van Otro komen niet om uitsluitend te genieten van de zon of bergen zoals in een zonvakantie of wintersport vakantie, maar om een bijdrage te leveren aan de gezondheid en het welzijn van henzelf, patiënten, collega's en anderen. De inhoud van de bijscholing is daarom gericht op bewustwording en leren over gezonder en duurzamer te leven. Als elke arts door de training geïnspireerd wordt en een verandering doormaakt (hoe klein of groot die ook is) en dat vervolgens doorgeeft aan anderen en toepast in het eigen leven en in zijn/haar praktijk, kan dat op langere termijn veel positieve invloeden creëren. 

 

Duurzame gedragsverandering

Gedragsverandering is niet makkelijk, zeker niet voor de langere termijn. In alle Otro bijscholingen gaan we hier nader op in en reiken we vele handvatten om toch succesvol te zijn. Een van de factoren, zo is onze ervaring, is het om 5 dagen volledig uit de eigen leefwereld te zijn. Dat maakt de ontvankelijkheid voor verandering groter en biedt meer kansen voor ervaring met en proeven van nieuwe informatie, visies, projecten en methodieken.

 

Compensatie

Ondanks al deze overwegingen, is er natuurlijk toch ook gewoon het direct effect van reizen. Daarom hebben we besloten om ELKE expeditie een bijdrage te leveren aan een [ ideëel bomen project in Zuid-Spanje ] dat voldoende is om het klimaat effect geheel te neutraliseren.

bottom of page